MARKAKORET

er et blandet kor med base i Nordre Aker i Oslo kommune.

Det mer enn 30 år gamle koret har opprinnelse og navn fra Maridalen. 

Vi øver i herredsstyresalen på Tåsen skole 

hver onsdag fra kl. 18.45 til 21.15


Repertoaret spenner vidt, fra drikkeviser via folkeviser og jazz til klassisk, også større verk.

Vår faste dirigent er Thea Kjeve Fjeldstad.

Har du lyst til å være med? Kontakt oss!

Leder Greetje Refvem: mobil 922 53 338, e-post greetje.refvem@gmail.com

Litt mer om oss:


Markakoret er et blandet kor som gjerne kunne vært noen flere enn de ca. 25 vi er i dag. Nye sangere er med andre ord hjertelig velkomne – i alle stemmegrupper. Men som de fleste blandakor, savner vi spesielt flere mannssemmer. Opptak skjer gjennom en kort audition, der dirigenten tester stemmen og musikaliteten din. 

Markakoret har eksistert siden 1987. Opp gjennom årene har koret vektlagt å dra på tur en gang i året, og mange av disse turene har gått til Landsfestivalen for kor, bl.a. i Harstad, Skagen har hatt besøk av oss, og vi har vært på korfestival i Brønnøysund. Og sannsynligvis er Markakoret det eneste koret som noen gang har bidratt med kulokk fra Nord-Østerdalen i en kirke i Paris…

Vil du synge i Markakoret er du velkommen til et fellesskap som spenner mye videre enn det musikalske. Og er du på konsert med oss, tror vi også du vil merke den store gleden vi har over å synge i et kor med gode venner og dyktig dirigent!Dirigenten vår!


Fra høsten 2016 har Thea Kjeve Fjeldstad (f. 1985) vært Markakorets faste dirigent. Hun er utdannet pianist med master og post graduate diploma fra Universitetet i Stavanger. Hun har hatt sangteknikk både som del av utdanningen og privat hos sangpedagog, og hun har i tillegg videreutdanning i kordireksjon ved Norges Musikkhøyskole i Oslo. Ved siden av å være frilans pianist, er hun fast dirigent for fire kor – blant dem altså Markakoret.

I pianistutdanningen sin har Thea hatt fordypning i klassisk samtidsmusikk, blant annet med Håkon Austbø som lærer, men den musikalske interessen hennes favner mye bredere – fra pop og rock via viser til klassisk. Dette vil komme til uttrykk i repertoaret som skal bygges opp i Markakoret.Markakoret og dirigent Thea Fjeldstad i aksjon på Grefsenkollen i juni 2019. Foto: Henning Riegel